Osnovni podaci

Predsjednik Saveza DNRP USK:  Rizvo Behrem 

Predsjednik Skupštine Saveza DNRP USK:  Muhamed Kavazovć 
 
Potpredsjednik Saveza DNRP USK:  Ago Elkasović 

Dopredsjednik Skupštine Saveza DNRP USK:  Esad Begić 

Član Predsjedništva FSDNRP:  Senad Duraković 
 
Članovi Upravnog Odbora Saveza DNRP USK

 1.  Rizvo Behrem Bihać  
 2.  Huse Behrem Bihać    
 3.  Fikret Kauković Bužim    
 4.  Edhem Eminić Bužim    
 5.  Senad Duraković Cazin    
 6.  Rasim Pajić Cazin    
 7.  Muhamed Kavazović B. Krupa    
 8.  Huzeir Pašić B. Krupa   
 9.  Edin Domazet Ključ    
 10.  Senad kananović Ključ-S. Most    
 11.  Ago Elkasović V. Kladuša