Odlikovanja


RATNO PRIZNANJE ZNAČKA ZLATNI LJILJAN

zlatniljiljan

ORDEN SLOBODE

ordenslobode

dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanu agresoru, doprinjeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.


dodjeljuje se za izvanredne uspjehe u rukovođenju i komandovanju najvećim vojnim jedinicama i ustanovama u ratu.

 


ORDEN HEROJA OSLOBODILAČKOG RATA

orden_heroja

dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga Republike i drugim gradjanima koji su se istakli izvanrednim junačkim podvizima u borbi protiv neprijetelja koji predstavljaju naročit primjer junaštva. Orden heroja oslobodilačkog rata može se, pod istim uvjetima dodjeljivati vojnim jedinicama i ustanovama.

 


ORDEN ZLATNOG GRBA SA MAČEVIMA

ordenzlatgrbasamac

dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga Republike koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili djela u kojima je došlo do snažnog izražaja njihova lična hrabrost ili koji su, na bojnom polju naročito istakli ličnom hrabrošću.

 


ORDEN ZLATNOG LJILJANA SA ZLATNIM VIJENCEM

ordzlljisazltvij

dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslobodjenje naše zemlje, za organizovanje i učvršćivanje odbrane, sigurnosti i nezavisnosti zemlje, za zasluge u izgradnji demokratskih odnosa, kao i zasluge u oblasti privrede, nauke, kulturei sporta.

 


ORDEN ZLATNOG LJILJANA SA SREBRENIM VIJENCEM

ordzlljisasrebvij

dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslobodjenje naše zemlje, za organiziranje i učvršćivanje odbrane, sigurnosti i nezavisnosti zemlje, za zasluge u izgradnji demokratskih odnosa, kao i zasluge u oblasti privrede, nauke, kulture i sporta.

 


ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA ZLATNIM MAČEVIMA

ordvojzaslzlatmac

dodjeljuje se starješinama vojnih jedinica i ustanova, kojim svojim primjerom i umješnošću u radu u jedinici odnosno ustanovi kojom rukovode, doprinose ostvarivanju postavljenih zadataka, ili koji su u jedinici ili ustanovi stvorili uvjete za postizanje izuzetnih rezultata, ili koji se odlikuju takvim starješinskim i vojničkim osobinama da služe za primjer drugima.

 


ORDEN ZA VOJNE ZASLUGE SA SREBRENIM MAČEVIMA

ordvojzaslsrebmac

dodjeljuje se starješinama vojnih jedinica i ustanova, koji se svojim primjerom i umješnošću u radu u jedinici odnosno ustanovi kojom rukovode, doprinose ostvarivanju postavljenih zadataka, ili koji su u jedinici ili ustanovi stvorili uvjete za postizanje izuzetnih rezultata, ili koji se odlikuju takvim starješinskim i vojničkim osobinama da služe primjer drugima.

 


MEDALJA ZA HRABROST

medalja_za_hrabrost 

dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga Republike koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili jedno ili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost.

 


MEDALJA ZA VOJNE ZASLUGE

medalja_za_vojzasluge

dodjeljuje se vojnim starješinama i vojnicima koji svojim primjerom u radu značajno doprinose ostvarivanju postavljenih zadataka, ili koji se odlikuju takvim starješinskim ili vojničkim osobinama da služe za primjer drugima.